تو اهل کدام مدینه ای؟«بررسی تطبیقی مدینه فاضله فارابی با شهر خدای آگوستین»
56 بازدید
محل نشر: نشریه دانش پژوهان دانشگاه مفید، شماره 13.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی