ماکیاولی و گذر از اخلاق
48 بازدید
محل نشر: نشریه دانش پژوهان، ویژه نامه فلسفه، دانشگاه مفید، شماره 21- 22، 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ماکیاولی و گذر از اخلاق