روش تربیتی امام هادی (ع) در زیارت شریف جامعۀ کبیره
47 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش سبک زندگی امام هادی (ع) در دانشگاه سمنان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: روش الگوپذیری، از جمله روش¬های موثّر در تربیت و به طور خاص در تربیت اخلاقی است که بر اساس آن متربّی با انتخاب یک انسان کامل به عنوان الگو، سعی می¬کند فضائل را در خود پرورش داده و مراحل رشد معنوی را طی کند. زیارت جامعۀ کبیره از مهمترین آثار ارزشمندی است که ما را به این روش تربیتی سفارش نموده و ائمّه علیهم السلام را به عنوان بهترین و شریف¬ترین الگوها معرفی کرده است. امام هادی (ع) ضمن اینکه سبکی از زندگی را به ما ارائه نموده که در آن باید کاملاً تابع انسانهای کامل باشیم و آنها را به عنوان تنها الگوهای اخلاقی بدانیم، به ما می¬آموزد که باید با نوعی تحقیق و تأمّل عقلانی، الگوهای کامل را شناخته و سپس تن به پیروی آنها بسپاریم. بر این اساس، شناخت شأن اهل بیت علیهم السلام به عنوان انسانهای کامل، مقدّم بر پذیرش تربیت الگویی در جهت اتّخاذ نمودن سبک زندگیِ اخلاقی است. این مقاله ضمن تبیین مدل تربیت الگویی در زیارت جامعۀ کبیره، چالش عمدۀ این روش تربیتی را در دور ماندن از فرهنگ تحقیق و تفکّر معرفی نموده و تلاش خواهد نمود تا رویکرد تلفیقیِ امام هادی (ع) به تربیت الگویی و تربیت عقلانی برای ارائۀ مدلی از زندگیِ اخلاقی را به تصویر بکشد. روش این مقاله در مراجعه به آراء، استنادی و در تبیین محتوا، تحلیلی و توصیفی است.