تجمل گرایی از منظر قرآن و روایات
59 بازدید
محل نشر: سایت تبیان استان قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از آفت های مهمی که جامعه اسلامی ما را تهدید می کند، تجمل گرایی و رفاه زدگی و گرایش افراطی به ظواهر دنیوی است که غفلت از آراستگی های درونی و معنوی را به دنبال خواهد داشت. این مختصر، تلاش نموده تا ضمن اشاره داشتن به مقولۀ تجمل گرایی و اشرافی گری، آثار و مضرات آن و همچنین راه جلوگیری و اصلاح آن را از منظر قرآن و روایات مورد تبیین و بررسی قرار دهد. طبیعی است که علاوه بر بیانات شریف قرآن و ائمّۀ معصومین (ع)، دلایل عقلی و فطری بسیاری نیز وجود دارد که این رذیله اخلاقی را مورد مذمت قرار می دهند امّا تفکر در این رابطه را بر عهده خود خواننده گذارده ایم.