فلسفۀ غیبت حضرت ولی عصر (عج)
58 بازدید
محل نشر: سایت تبیان استان قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از سؤال هایى که در طول تاریخ عصر غیبت مطرح بوده و هست این است که چرا امام زمان (عج) غایب شد، و چرا ما با آن حضرت ارتباط نداریم؟ هرچند اسراری وجود دارد که خیلی از ما انسانها به جهت محدودیت وجودی خود قادر به درک آن نیستیم و فلسفۀ غیبت را نیز می توان از جملۀ این اسرار دانست، امّا با این حال مواردی را می توان بر مبنای روایات بیان شده از معصومین (ع) به عنوان فلسفۀ غیبت ذکر نمود. آزمایش مردم، آماده نبودن مردم، خالی نماندن زمین از حجّت الهی، تعهّد نداشتن نسبت به حاکمان جور، اعمال نادرست ما انسانها، و... از جمله این موارد هستند که در این مختصر مورد تبیین قرار داده شده اند.